Laatste nieuws

Wij van ROHave zijn graag op de hoogte van het laatste nieuws op financieel gebied.
Het laatste nieuws delen wij natuurlijk ook graag met u!

Fouten in voorlopige aanslagen IB 2018

Bij diverse dga’s is ten onrechte box 2 inkomen (dividend) in de voorlopige aanslag 2018 (H.80) meegenomen. Bovendien is in veel van die gevallen ten onrechte geen verrekening van ingehouden[…]

Read more

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting,[…]

Read more

Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018 zijn bekend gemaakt

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2018 0,70%. Dit is een verlaging met 0,05%-punt ten opzichte van het jaar 2017. De tabelcorrectiefactor voor 2018 bedraagt 1,008. Tot een inkomen van € 9468[…]

Read more

Premiepercentages 2018 vastgesteld

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2018 de premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen is vastgesteld. De AWf-premie is verhoogd[…]

Read more

Oninbare vorderingen en btw; actie noodzakelijk?

Per 1 januari 2017 is de regelgeving voor het terugvragen van btw op inbare vorderingen vereenvoudigd. Kort gezegd houdt deze vereenvoudiging in dat vanaf 1 januari 2017 een vordering als[…]

Read more

Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een chocoladeletter, dan kan dat belastingvrij. Kleine geschenkenregeling De Belastingdienst gaat[…]

Read more