Auteur: Ruud Overbeek

Fouten in voorlopige aanslagen IB 2018

Bij diverse dga’s is ten onrechte box 2 inkomen (dividend) in de voorlopige aanslag 2018 (H.80) meegenomen. Bovendien is in veel van die gevallen ten onrechte geen verrekening van ingehouden dividendbelasting verwerkt. Dit leidt bij diverse dga’s tot (veel) te hoge voorlopige aanslagen 2018. De belastingdienst verklaart de werkwijze als volgt: “De basis voor de…
Lees meer

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt…
Lees meer

Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018 zijn bekend gemaakt

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2018 0,70%. Dit is een verlaging met 0,05%-punt ten opzichte van het jaar 2017. De tabelcorrectiefactor voor 2018 bedraagt 1,008. Tot een inkomen van € 9468 per jaar geldt een arbeidskorting van 1,764% van het arbeidsinkomen, met een maximum van € 167. Bij een arbeidsinkomen vanaf € 9468 per jaar geldt…
Lees meer

Premiepercentages 2018 vastgesteld

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2018 de premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen is vastgesteld. De AWf-premie is verhoogd naar 2,85% (2017: 2,64%). De vervangende premie voor de sectorfondsen (gemiddelde premiepercentage) is vastgesteld op 1,37% (2017: 1,77%). De Ufo-premie blijft 0,78%. De basispremie Arbeidsongeschiktheidfonds…
Lees meer

Oninbare vorderingen en btw; actie noodzakelijk?

Per 1 januari 2017 is de regelgeving voor het terugvragen van btw op inbare vorderingen vereenvoudigd. Kort gezegd houdt deze vereenvoudiging in dat vanaf 1 januari 2017 een vordering als oninbaar wordt aangemerkt indien deze één jaar na de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Voor facturen die zijn uitgereikt vóór 1 januari 2017 is…
Lees meer

Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een chocoladeletter, dan kan dat belastingvrij. Kleine geschenkenregeling De Belastingdienst gaat er vanuit dat kleine geschenken geen loon vormen als u uw werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een…
Lees meer

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Alsnog zwangerschapsuitkering voor ZZP’ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren

Vrouwelijke zzp’ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, kunnen alsnog een zwangerschapsuitkering krijgen van 5.600 euro per persoon. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een regeling getroffen voor deze groep vrouwen, meldt het UWV. Het gaat om circa 20 duizend vrouwen. Voor de regeling hebben de zelfstandigen tien jaar gestreden in de…
Lees meer

Btw-aangifte corrigeren? Vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal

Vanaf 1 januari 2018 kunt u als ondernemer een correctie op uw btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal doorgeven. Hebt u dit jaar of de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? En wilt u daarom uw btw-aangifte wijzigen met een suppletie? Na 1 januari 2018 kunt u dat op de volgende…
Lees meer

Werkgeversheffing ZVW stijgt per 2018 flink naar 6,90%

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt naar verwachting per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90% van het loon. Ook de werknemersbijdrage ZVW voor 2018 is bekend. Werkgevers moeten over het loon van de werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. In de Macro Economische Verkenning 2018 (tool) van het Centraal Planbureau staat dat deze werkgeversheffing…
Lees meer