Verhuur deelauto kan zonder bijtelling

Verhuur deelauto kan zonder bijtelling

Wist u dat u zakelijke deelauto’s ook kunt verhuren aan uw werknemers voor privégebruik? Dat kan zonder bijtelling als de werknemer hiervoor een marktconform huurtarief aan u betaalt.

De Belastingdienst heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen uitvoeringsafspraken gemaakt over de mogelijkheid om een zakelijke deelauto te huren en wat daarvan de gevolgen zijn voor de bijtelling. Een zakelijke deelauto is een door een werkgever geleasede auto die door wisselende werknemers uitsluitend wordt gebruikt voor zakelijke ritten. In de periode dat een deelauto niet zakelijk wordt gebruikt, kunt u deze verhuren aan uw werknemers voor privégebruik. Dat kan zonder dat de werknemer te maken krijgt met een bijtelling. Dan moet u wel optreden als verhuurder van de deelauto en moet de werknemer, al dan niet via de leasemaatschappij, een marktconform huurtarief voor het privégebruik van de auto aan u betalen.

Marktconform huurtarief
Als u de volgende tarieven in rekening brengt, is sprake van een marktconform huurtarief: RDC-segmenten, Voorbeeldmodellen, Toetstarief per dag (van 09.00 tot 09.00 uur), Toetstarief dagdeel (periode van 4 uur overdag of van 17.00 ‘s avonds t/m 9.00 uur de volgende ochtend), Toetstarief weekend (periode vrijdag 17.00 uur tot maandag 09.00 uur)

A (klein) Citroën C1, Peugeot 108 48,- 31,- 78,-
B (kleine middenklasse) Ford Fiësta, VW Polo 57,- 36,- 92,-
C (middenklasse) Opel Astra, Toyota Prius 67,- 43,- 108,-
D (grote middenklasse) Audi A4, BMW 3-serie 83,- 53,- 134,-

Let op!
Deze toetstarieven worden jaarlijks aangepast.

Aantoonbaar gebruik
Verder moet u het gebruik van de deelauto kunnen aantonen. U moet inzichtelijk maken in welke perioden de deelauto is gebruikt en hoeveel kilometers per rit zijn gereden. Dat inzichtelijk maken kan bijvoorbeeld plaatsvinden met een gecertificeerd rittenregistratiesysteem. Voor wat betreft de privé gereden kilometers moet uit de administratie blijken (a) door welke werknemers in welke perioden de auto is gebruikt en (b) dat u aan deze werknemers een markconform huurtarief in rekening heeft gebracht.

Let op!
U bent verantwoordelijk voor een juiste kwalificatie van de rit als zakelijk dan wel privé. Woon-werkverkeer kwalificeert in dit verband als zakelijk verkeer.

Bron: SRA nieuwsbank, 06-03-2017