Premiepercentages 2018 vastgesteld

Premiepercentages 2018 vastgesteld

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2018 de premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen is vastgesteld.

De AWf-premie is verhoogd naar 2,85% (2017: 2,64%).
De vervangende premie voor de sectorfondsen (gemiddelde premiepercentage) is vastgesteld op 1,37% (2017: 1,77%).
De Ufo-premie blijft 0,78%.
De basispremie Arbeidsongeschiktheidfonds is 6,27% (2017: 6,16%).
Het maximumpremieloon is € 54.614 (2017: € 53.701) per jaar.
De premie algemene ouderdomsverzekering blijft 17,90% en die voor de nabestaandenverzekering blijft 0,10%.
Ten slotte blijft de opslag kosten kinderopvangtoeslag vastgesteld op 0,50%.

Bron: Taxlive, 24-11-2017