Fouten in voorlopige aanslagen IB 2018

Fouten in voorlopige aanslagen IB 2018

Bij diverse dga’s is ten onrechte box 2 inkomen (dividend) in de voorlopige aanslag 2018 (H.80) meegenomen. Bovendien is in veel van die gevallen ten onrechte geen verrekening van ingehouden dividendbelasting verwerkt. Dit leidt bij diverse dga’s tot (veel) te hoge voorlopige aanslagen 2018.

De belastingdienst verklaart de werkwijze als volgt: “De basis voor de voorlopige aanslag 2017 is de definitieve aanslag 2016. Ongeacht of de voorlopige aanslag 2017 is vastgesteld, bewaart de Belastingdienst deze basisgegevens. Bij het vaststellen van een eerste voorlopige aanslag 2018 baseert de Belastingdienst deze op de opgeslagen basisgegevens.

Bij het vaststellen van deze automatisch opgelegde voorlopige aanslag neemt de Belastingdienst sommige gegevens wel over, andere niet. De Belastingdienst onderzoekt de mogelijkheden om de automatisch vastgestelde voorlopige aanslag nauwkeuriger op de situatie van de klant af te stemmen. Of de Belastingdienst de wijzigingen kan doorvoeren hangt onder andere af van de vraag of de Tweede Kamer daarvoor budgetten beschikbaar stelt.

Omdat een bezwaar tegen een voorlopige aanslag formeelrechtelijk niet mogelijk is, is het wijzigingsverzoek de aangewezen weg om een juiste voorlopige aanslag te ontvangen.”

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 29-1-2018