Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018 zijn bekend gemaakt

Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018 zijn bekend gemaakt

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2018 0,70%. Dit is een verlaging met 0,05%-punt ten opzichte van het jaar 2017.

De tabelcorrectiefactor voor 2018 bedraagt 1,008.

Tot een inkomen van € 9468 per jaar geldt een arbeidskorting van 1,764% van het arbeidsinkomen, met een maximum van € 167.
Bij een arbeidsinkomen vanaf € 9468 per jaar geldt een arbeidskorting van € 167 vermeerderd met 28,064% van het arbeidsinkomen boven die € 9468 met een maximum van in totaal € 3249. Dit maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 20.450.
Boven een inkomen van € 33.112 per jaar wordt de berekende arbeidskorting verminderd met 3,6% van het inkomen boven die € 33.112. De arbeidskorting is volledig afgebouwd bij een arbeidsinkomen vanaf € 123.362.

Bron: Taxlive, 28-11-2017