Belasting box 3 verandert per 2018

Belasting box 3 verandert per 2018

In 2018 wijzigt het forfaitaire rendement waarover belasting in box 3 wordt geheven. De wijzigingen houden verband met de nieuwe regels zoals die per 2017 zijn ingevoerd. Sinds 2017 is het forfaitaire rendement gekoppeld aan het rendement op sparen en beleggen. Het forfaitaire rendement op sparen komt in 2018 uit op 1,3% (in 2017 nog 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (in 2017 5,39%). Voor 2019 is de verwachting dat het forfaitaire rendement op sparen op 0,89% ligt en voor beleggen op 5,33%. Het plaatje komt er dan als volgt uit te zien:

Vrijstelling € 25.000

Eerste schijf belast vermogen 0-75.000
2017:(67% x 1,63% + 33% x 5,39% =) 2,87%, bij een tarief van 30% is dat 0,86% belasting
2018:(67% x 1,30% + 33% x 5,38% =) 2,65%, bij een tarief van 30% is dat 0,80% belasting
2019:(67% x 0,89% + 33% x 5,33% =) 2,36%, bij een tarief van 30% is dat 0,71% belasting

Tweede schijf belast vermogen 75.000-975.000
2017:(21% x 1,63% + 79% x 5,39% =) 4,60%, bij een tarief van 30% is dat 1,38% belasting
2018:(21% x 1,30% + 79% x 5,38% =) 4,52%, bij een tarief van 30% is dat 1,36% belasting
2019:(21% x 0,89% + 79% x 5,33% =) 4,40%, bij een tarief van 30% is dat 1,32% belasting

Derde schijf belast vermogen >975.000
2017:(0% x 1,63% + 100% x 5,39% =) 5,39%, bij een tarief van 30% is dat 1,62% belasting
2018:(0% x 1,30% + 100% x 5,38% =) 5,38%, bij een tarief van 30% is dat 1,61% belasting
2019:(0% x 0,89% + 100% x 5,33% =) 5,33%, bij een tarief van 30% is dat 1,60% belasting

Bron: Fiscalert.nl, V-N Vandaag, Ministerie van Financiën, 14-4-2017