AFM geeft duidelijkheid over boeterente

AFM geeft duidelijkheid over boeterente

Er bestaan grote verschillen tussen hypotheekaanbieders in de berekening van de boeterente. De AFM verwacht dat aanbieders de vergoedingen die door huizenbezitters sinds 14 juli 2016 zijn betaald, opnieuw berekenen. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald.

Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’
Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen op hun hypotheek, of over te sluiten. Soms moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. Vanwege de nieuwe regelgeving onderzocht de AFM de wijze waarop aanbieders de vergoeding voor vervroegde aflossing berekenen. Hierbij is gebleken dat in de markt verschillende berekeningen voor de te betalen vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek gangbaar waren die in beginsel dezelfde Netto Contante Waarde-methode kennen. Volgens de toezichthouder kunnen niet alle toepassingen van de NCW-methode waarborgen dat de te betalen vergoeding voor vervroegde aflossing transparant, eerlijk of maximaal een weergave van het financiële nadeel is. Om meer richting te geven heeft de AFM vier uitgangspunten in een leidraadopgenomen, waarin is opgenomen op welke wijze voldaan kan worden aan de norm.

Stappenplan
Om huizenbezitters te helpen duidelijkheid te krijgen over hoe de vergoeding berekend kan worden, heeft de AFM een stappenplan en een checklist opgesteld. Hierin wordt de berekeningswijze in de praktijk stap voor stap toegelicht, en kunnen huizenbezitters lezen waar ze op kunnen letten. Zie de website van AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/hypotheek/vervroegd-aflossen

Verschil terugbetalen
Omdat de nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 gelden, verwacht de AFM dat aanbieders de vergoedingen die door huizenbezitters sindsdien zijn betaald, opnieuw berekenen. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald. De uitgangspunten zijn niet van toepassing op vergoedingen die zijn betaald voor 14 juli 2016.

Rentemiddeling
De AFM vindt het vanzelfsprekend dat aanbieders ook bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang. De komende periode gaat de toezichthouder onderzoeken in hoeverre aanbieders rekening houden met het klantbelang. De AFM roept aanbieders op om te controleren of bij rentemiddeling het klantbelang voldoende wordt meegenomen. Als de uitkomsten uit het onderzoek naar rentemiddeling daar aanleiding toe geven, zal de AFM bij het Ministerie van Financiën aanpassing van de wetgeving bepleiten.

Bron: Accountancy Vanmorgen, 20 maart 2017